Skip to content

Bronnen

Webinar Mijnwaardeoverdracht.nl

Op 5 november kondigden Hidde Terpoorten & Marnix Broekhoff en Hyfen-partners APG, PGGM, Nationale Nederlanden, AZL, en Blue Sky Group de lancering aan van Mijnwaardeoverdracht.nl in een online webinar op OnlineSeminar.nl

Artikel voor het Koninklijk Actuarieel Instituut

In april 2021 schreef Hidde Terpoorten in een artikel van de actuaris over de kracht van ecosystemen in de pensioensector. De actuaris is het Nederlandstalige tijdschrift van het Koninklijk Actuarieel Instituut Nederland.

DLT Comparison Framework (EN)

In april 2019 bracht Hyfen (toen onderdeel van de APG Groeifabriek) een beknopte projectbriefing uit over het vergelijken van DLT-oplossingen. Deze vergelijkingsoefening is gerealiseerd in Q1 2019 in het kader van de pensioeninfrastructuurtechnologie van de toekomst.

Dutch Blockchain Coalition Interviews

In februari 2021 namen Hidde Terpoorten & Nathalie Drost samen met onze partner PGGM deel aan een serie interviews over Mijnwaardeoverdracht.nl