Skip to content

Hyfen verbindt het pensioen ecosysteem

Onze missie is om ecosystemen te laten werken, voor alle partijen. We willen mensen verbinden met hun pensioen. Dit bereiken we door informatiestromen binnen het pensioenecosysteem beheerst, veilig en efficiënt met elkaar te verbinden.

We zijn trots op ons ecosysteem platform dat real-time gegevensuitwisseling en gestroomlijnde klantreizen mogelijk maakt voor complexe processen tussen meerdere partijen. Het Hyfen platform reduceert bedrijfs- en proceskosten aanzienlijk en waarborgt de privacy van individuele ecosysteempartners en eindgebruikers.

ECOSYSTEEM

Hyfen werkt samen met het gehele pensioenecosysteem. Voor onze producten doen we dat in een klantgebaseerde governance. We streven naar ‘positive-sum’ oplossingen door klantreizen en bedrijfsprocessen waarbij meerdere partijen zijn betrokken slim en efficiënt in te richten. Het Hyfen ecosysteem bestaat uit pensioenuitvoerders, -fondsen, verzekeraars, maar bijvoorbeeld ook uit overheidsinstanties en kennispartners.

Op dit moment zijn de volgende partijen aangesloten op het Hyfen platform:

Daarnaast maakt Hyfen onderdeel uit van een ecosysteem van bedrijven en organisaties met een uitgebreid track record op het gebied van het realiseren van IT-platforms en grootschalige digitale transformatietrajecten binnen de financiële sector in binnen- en buitenland:

ProductEN

Mijnwaardeoverdracht.nl

De showcase van het Hyfen platform en onze manier van werken is mijnwaardeoverdracht.nl. Via deze website kan iedereen in Nederland  pensioenpotjes in een paar klikken van de ene pensioenbeheerder naar de andere overdragen. Met deze oplossing hebben we bedrijfsproces geoptimaliseerd waar meerdere partijen bij betrokken zijn en maanden duurde. Hyfen heeft ook de communicatie rondom waardeoverdrachten met deelnemers gedigitaliseerd met een moderne digitale klantreis als resultaat. Voor eindgebruikers betekent dit dat ze eenvoudig en veilig alle relevante informatie tot hun beschikking hebben en hun waardeoverdracht volledig digitaal en online kunnen regelen. 

HeartBeat

Attestatie de vita’s of levensbewijzen zijn belangrijke documenten voor mensen die in het buitenland wonen en een pensioenuitkering ontvangen. Zij dienen periodiek aan hun pensioenuitvoerder laten weten of zij nog in leven zijn om de pensioenuitkering te blijven ontvangen. Dit gaat nu nog vaak op basis van een papieren formulier dat bij lokale autoriteiten gevalideerd moet worden. Hyfen biedt pensioenuitvoerders en verzekeraars een ‘plug and play’ moderne digitale klantreis die voldoet aan alle privacy en compliance vereisten die binnen de pensioensector gelden.

In Het Nieuws

KERNWAARDEN

Onze Missie:

Ecosystemen laten werken, voor

Wij geloven in gedeelde infrastructuur waarmee bedrijven kunnen samenwerken, zonder de privacy van gebruikers in gevaar te brengen. We bouwen een ecosysteem platform dat real time gegevensuitwisseling en gestroomlijnde processen mogelijk maakt, terwijl de bedrijfskosten worden verlaagd en de privacy van individuele ecosysteempartners behouden blijft.

Het Hyfen platform verbindt organisaties in gereguleerde ecosystemen en versnelt digitale transformatie en klantbediening. 

Wij zorgen voor het schaalbare en modulaire platform, zodat jij je kunt focussen op het bieden van efficiënte en unieke klantproposities.